PROJEKTI

ALL HANDS ON STAGE je projekat koji sufinansira Kreativna Evropa, a koji Teatro dei Venti predvodi kao glavni partner, uključujući šest partnera iz pet zemalja: Italija, Nemačka, Srbija, Poljska i Grčka. Cilj projekta je razvijanje i testiranje trening kurseva i pratećih aktivnosti za profesionalizaciju zatvorenika u oblasti pozorišta (tehnika, scenografija, dizajn kostima, osvetljenje…). Takođe, ovaj projekat teži da ojača i unapredi veštine profesionalaca koji već sprovode pozorišne aktivnosti u zatvoru, kroz saradnju na evropskom nivou. Konačno projekat stremi podizanju svesti pozorišne publike i ključnih zainteresovanih strana o važnosti ovog novog profesionalnog puta ne samo za zatvorenike, već i za društvo u celini.AHOS povezuje svetove pozorišta i zatvora, uspostavljajući duboko saradničku vezu između njihovih pravaca, imajući u vidu da oba rade na tome da zatvore čine mestima koja pružaju prilike za učenje.

Dokumentarni film “Zapisi iz ćelije br. 12”: Dokumentarni film “Zapisi iz ćelije br. 12” prati proces početka i razvijanja istoimene predstave u periodu njenog nastanka i izvođenja 2014 – 2015. godine.

Pozorišna predstava “Zapisi iz ćelije broj 12”: Predstava ”Zapisi iz ćelije broj 12” rađena je sa osuđenicima Okružnog zatvora u Beogradu. Ideja je da osuđenici kroz pozorišnu igru, konkretizujući problem iz uloge koja daje mogućnost da se izmeste u drugost, lakše sagledaju svet sa distance, da ‘isprobaju’ drugačije postavke i da ispolje osećanja. Predstava je sublimacija ličnog istraživanja pojedinaca – aktera, ali i zajednički fokus ove pozorišne grupe oko jedne pojave i omogućava da se učesnici slobodno i kreativno izraze.

Pozorišna predstava “Alan Ford” : Pozorišna predstava “Alan Ford”, nastala je po motivima iz istoimenog kultnog stripa. Uz predstavu, izveden je po prvi put u ovoj ustanovi i plesni nastup dvojice profesionalnih plesača na izdržavanju kazne zatvora, kao jedan novi vid rehabilitacije osuđenika.

Pozorišna predstava “Kad su bogovi bili ljudi / Priča o Parisu i Heleni”: Pozorišna predstava “Kad su bogovi bili ljudi / Priča o Parisu i Heleni”, rađena sa pacijentima Dnevne bolnice, klinike za psihijatrijske bolesti “dr Laza Lazarević”. Predstava je pripremana tri meseca, a učestvovalo je osamnaest pacijenata.

Pozorišna predstava ”Izbiračica”: Predstava ’’Izbiračica’’ je rađena sa pacijentima klinike za psihijatrijske bolesti ’’dr Laza Lazarević’’. Cilj ovih projekata je podrška bržoj, kvalitetnijoj i dugoročnijoj psihosocijalnoj rehabilitaciji ljudi sa duševnim problemima, otklanjanje tabua i predrasuda prema ovoj populaciji i centrima za njihovu rehabilitaciju, i preventivno delovanje u užem i širem društvenom okruženju.

Akcija “Vraćamo osmehe”: Akcija  „Vraćamo osmehe“ kao deo projekta „I oni su među nama“, koji za cilj ima bavljenje marginalizovanim grupama sugrađana, nastala je u toku prvih dana 2015. godine. Ova akcija predstavljala je obilazak beskućnika u Beogradu koji su vreme praznika, darivanja i radosti provodili na temperaturi i do -15. Oblizak nezaštićenih i ugroženih sugrađana imao je cilj da kroz interakciju i neposrednu komunikaciju izmami osmehe ljudi bez domova i da im na taj način ulepšamo praznike.