O NAMA

FOKUS: U fokusu ”Centra za rehabilitaciju imaginacijom” je fenomen igre i njeno oslobađajuće i kreativno delovanje na socijalnu rehabilitaciju, reintegraciju i (re)socijalizaciju stigmatizovanih i vunlerabilnih grupa i pojedinaca. Istražujemo kako umetnost, književnost i pozorišna igra deluju na proces rehabilitacije i (re)socijalizacije, da li ga i kako menja. Čovek je svojom prirodom i svojim razvojem određen da se kreće, da se igra. Od samog početka njegove istorije, uz osnovne nagone za samoodržanjem, za produžetkom vrste, kretanje i igra su, kao elementi čovekovog življenja, određivali i opravdavali smisao njegovog postojanja.Dramski rad smatramo najkorisnijom mogućnošću koja se otvara u interaktivnom polju igre. Iskoristiti takvu mogućnost nije jednostavno, dotle se stiže gradnjom procesa. Tokom stvaranja dramskog procesa postajemo ne ono što jesmo, nego ono što potencijalno jesmo, postajemo ono što nismo, a mogli bismo da postanemo. Pozorišna umetnost ima cilj da sredstvima umetničkog iskaza – dramskim tekstom, rediteljskim posredovanjem i igrom glumaca – dovede pojedinca do nekih važnih saznanja o svojim mogućnostima, nastojanjima, identitetu i mestu u društvu.

MISIJA: Glavno polje zanimanja i delovanja Centra za rehabilitaciju imaginacijom je igra i njeno oslobađajuće i kreativno delovanje na socijalnu rehabilitaciju, reintegraciju i (re)socijalizaciju marginalizovanih pojedinaca, ugroženih grupa kao i osuđenih lica. Polje našeg interesovanja su književni i pozorišni projekti, programi primenjene umetnosti i istraživanja u oblasti kulture i društvene reintegracije marginalizovanih grupa i pojedinaca. Misija ,,Centra za rehabilitaciju imaginacijom” je zalaganje za otvorene forme i oblike kroz kreativni razvoj stigmatizovanih grupa i pojedinaca. Re-kreacija i stvaranje novih društvenih obrazaca ponašanja kroz afirmaciju dijaloga i umetnosti kao novog principa humanosti.

NAŠI CILJEVI: Ciljevi Centra za rehabilitaciju imaginacijom 1) organizacija specijalnih radionica namenjenih kreativnom izražavanju; 2) afirmirmacija inventivnosti i umetnosti u službi socijalne rehabilitacije i resocijalizacije; 3) osvešćivanje novih oblika ponašanja kroz zabavu i igru; 4) vraćanje (samo)pouzdanje asocijalnih pojedinaca i zbližavanje učesnike radionice; 5) organizacija socijalnih radnika, psihologa i drugih stručnjaka za rad na rehabilitaciji i resocijalizaciji stigmatizovanih kategorija; 6) organizacija akcija za rad na osnaživanju i pružanju podrške ugroženim licima; 7) sarađivanje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave socijalnom rehabilitacijom.