Uzbudljive razmene praksi rehabilitacije zatvorenika kroz pozorišnu umetnost!

U okviru AHOS projekta, uz neprocenjivu podršku programa Kreativna Evropa, CRI je sa velikim zadovoljstvom učestvovao u dva susreta putem programa razmene, kako kao gosti tako i kao domaćini.

Razmena sa organizacijom Fabrica Athens: 2. – 5. juna 2023. godine

Krenuli smo na put istraživanja. CRI Institut je učestvovao u interesantnim dijalozima i uzbudljivim iskustvima u rehabilitaciji zatvorenika. Priliko posete ženskom zatvoru u Tebi, učestvovali smo u razgovorima i pratili probe, stičući uvid u sisteme obrazovanja u zatvoru. U prostoru organizacije Fabrica Athens, koja je bila naš  izvanredni domaćin tokom ove razmene, radionice su osvetlile transformacionu moć pozorišta u reintegraciji bivših zatvorenika, podstičući saradnju i inovativni pristup radu sa osuđeničkom populacijom. Ova poseta bila je obeležena razmenm znanja, unapređenju veština i diskusijama o perspektivama budućih partnerstava, pokazujući potencijal pozorišta u rehabilitaciji.


Razmena sa organizajicom aufBruch: 12. – 14. jula 2023. godine

Ulazeći u srce beogradskog i srpskog zatvorskog pejzaža, CRI je bio domaćin aufBruch-u. Posete Centralnom Zatvoru i Kazneno-Popravnom Domu u Sremskoj Mitrovici otkrile su kompleksne dinamike rehabilitacije zatvorenika. Od intenzivnih razgovora sa zatvorskim zvaničnicima do gledanja nagrađivanih dokumentarnih filmova poput „Zapisi iz Ćelije Broj 12“, poseta je osvetlila autentičan pristup CRI-a rehabilitaciji zatvorenika. Ova razmena pokrenula je međusobno učenje, ističući pozitivan uticaj međukulturnih razmena u unapređenju programa u zatvorima.

Ove razmene simbolizuju posvećenost CRI-a upotrebe pozorišta za društvene promene i rehabilitaciju zatvorenika. Kroz saradnju, inovaciju i međukulturne razmene, CRI nastavlja da pionira u transformacionim inicijativama u oblasti izvođačkih umetnosti i socijalnog rada.

Ostanite u toku za više informacija i uvida do kojih ćemo doći kroz All Hands on Stage projekat!