GRAIN MAGAZINE

Decembra 2015. godine, objavljen je prvi broj elektronskog magazina za uličnu i dokumentarnu fotografiju Grain. Ovaj najnoviji dugoročni projekat u produkciji Centra za rehabilitaciju imaginacijom, ima za cilj da predstavi fotografiju kao vizuelnu, pokretačku i stvaralačku umetnost u dokumentarističkoj formi koja će se na angažovan način baviti socijalnim temama, pitanjima stigmatizovanih i marginalnih grupa i ukazivati na tu problematiku na najdirektniji način.